Dossier opvragen – Huisartsenpraktijk Harmelen / Vleuterweide – Harmelen
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Harmelen / Vleuterweide
Kerkweg 2 3481CR
Harmelen

Dossier opvragen

Medisch dossier inzien of opvragen

Inzage in uw dossier
U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG. Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.

 

Kopie medisch dossier
Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente.  Als u om zo’n afschrift verzoekt, moet dit door ons binnen een maand en in principe kosteloos worden verstrekt. Om te voorkomen dat het in verkeerde handen valt heeft het onze voorkeur dat u het afschrift zelf komt halen. Wij kunnen u voor overhandiging vragen zich te identificeren.

 

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts).
Bij het uitschrijven bij uw oude huisarts dient u toestemming te geven voor het overdragen van uw dossier. Uw medisch dossier wordt dan via beveiligde digitale post of per aangetekende post overgedragen aan uw nieuwe huisarts. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier.

 

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op de website van de Patiëntenfederatie NPCF.