Klachtenregeling – Huisartsenpraktijk Harmelen / Vleuterweide – Harmelen
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Harmelen / Vleuterweide
Kerkweg 2 3481CR
Harmelen

Klachtenregeling

De medewerkers van Huisartsenpraktijk Harmelen/Vleuterweide staan voor goede en persoonlijke zorg. Het kan echter gebeuren dat er iets niet gaat zoals het hoort of dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg of de gang van zaken. Graag horen wij dit van u terug. Dit stelt ons in staat om eventuele gemaakte fouten recht te zetten en misverstanden uit de weg te helpen. Daarnaast kunnen wij met uw feedback ons functioneren proberen te verbeteren.

Heeft u een klachten over een huisarts, een praktijkondersteuner, een assistente, een waarnemend huisarts of over onze manier van werken, dan stellen wij het op prijs wanneer u de moeite wil nemen hierover contact met ons op te nemen.

U kunt dit doen door op de website het klachtenformulier in te vullen of deze bij de assistente te vragen. Uw klacht zal zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld volgens de klachten procedure van de praktijk. Mocht u er met ons niet uitkomen, of u wilt de klacht niet rechtstreeks met ons bespreken, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de klachtencommissie van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).