Praktijkreglement – Huisartsenpraktijk Harmelen / Vleuterweide – Harmelen
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Harmelen / Vleuterweide
Kerkweg 2 3481CR
Harmelen

Praktijkreglement

 

 

Zo gaan we met elkaar om

Wij vinden het belangrijk dat patiënten, bezoekers en medewerkers zich veilig en prettig voelen binnen onze huisartsenpraktijk. Daarom vragen wij u, net als onze medewerkers, zich te houden aan de volgende omgangsregels.

Respect en begrip staan voorop

Helaas is er steeds vaker sprake van agressie, intimidatie en uitschelden in de praktijk. Vooral richting onze doktersassistenten. Wij verzoeken iedereen om vriendelijk te blijven tegen ons personeel. Zij doen hun uiterste best om u goed te kunnen helpen.

Zo houden we het veilig

 • Wij behandelen elkaar met respect. Er wordt niet gediscrimineerd en iedereen heeft recht op gelijke behandeling, met respect voor afkomst, geloof, geslacht en uiterlijk.
 • Geweld, agressie en (seksuele) intimidatie – zowel verbaal, non-verbaal als fysiek – wordt niet geaccepteerd.
 • Wapens en andere gevaarlijke voorwerpen zijn verboden.
 • Diefstal of vernieling van eigendommen van Huisartsenpraktijk Harmelen/Vleuterweide, medewerkers en/of patiënten en bezoekers is verboden.
 • In verband met geluidsoverlast vragen wij u binnen de huisartsenpraktijk niet te telefoneren met uw mobiele telefoon.
 • Het maken van foto’s, film- en geluidsopnamen is niet toegestaan, tenzij u hier vooraf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gekregen.
 • Roken en het gebruik van alcohol of drugs is binnen de huisartsenpraktijk niet toegestaan.
 • Heeft u een hulphond? Dan is deze binnen welkom. In alle andere gevallen vragen wij u uw huisdier thuis of buiten te laten.
 • De huisartsenpraktijk is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen van patiënten of bezoekers.

 Zo werken we efficiënt samen

 • Zorg dat u op tijd bent voor uw afspraak. Zo kan ook de patiënt na u op tijd geholpen worden.
 • Als u een afspraak wilt annuleren, doe dit ruim op tijd. Zo kan een andere patiënt gebruik maken van de ruimte die in de agenda vrij komt.
 • Wanneer afspraken niet worden nagekomen zonder afmelding zijn wij genoodzaakt dit in rekening te brengen volgens de daarvoor geldende landelijke richtlijnen van de LHV.
 • Wij zijn wettelijk verplicht uw identiteit te controleren. Deze legitimatieplicht geldt voor iedereen, ongeacht leeftijd. U kunt zich identificeren met een Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.
 • Spoedgevallen gaan voor. Hierdoor kan het zijn dat u langer moet wachten. Wij vragen daarvoor uw begrip.
 • In verband met de geldende privacywetgeving, geven wij geen informatie of uitslagen aan derden (tenzij de patiënt hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven). Ook niet aan partners, werkgevers of ouders van kinderen ouder dan 16 jaar. Hierdoor is de privacy van u en uw familieleden gewaarborgd.

 

Bij overtreding van bovenstaande (gedrags)regels zijn wij genoodzaakt passende maatregelen te nemen.

In geval van strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.